238315.png
digital_distribution_skivtryck_discrepub
note+critique.png

Dịch vụ

Thiết lập các tiêu chuẩn mới trong phân phối kỹ thuật số

Phân phối kỹ thuật số toàn cầu

Phân phối toàn cầu đến hơn 150 cửa hàng | 90% + Thanh toán | Thanh toán hàng quý | Dịch vụ cá nhân

Các bác sĩ cho biết thêm:

Tài khoản Nhãn & Nhà phân phối Có sẵn

Đánh giá bài hát

Tiếp thị kỹ thuật số

Chúng tôi sẽ lắng nghe và đưa ra đánh giá chuyên nghiệp về âm nhạc của bạn. Không cần thiết phải mua bất kỳ dịch vụ nào khác để tận dụng ưu đãi này.

Thông cáo báo chí | YouTube | Email Blasts | Truyền thông xã hội | Radio kỹ thuật số | Tạp chí | Biển quảng cáo

Music Blast Global.png

Bắt đầu tại

Bắt đầu tại

$ 9,99

$ 29,99

(Độc thân)

(Album)

Chiến lược truyền thông

Media-Planning-and-Buying.png

Quảng cáo | Sự kiện | Phương tiện truyền thông khác