Chính sách bảo mật

Cập nhật lần cuối ngày 1 tháng 5 năm 2020

Global Music Digital cung cấp dịch vụ phân phối nhạc kỹ thuật số toàn cầu, phân phối nhạc của bạn tới một mạng lưới rộng lớn các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật số (DSP) và thu thập và phân phối doanh thu liên quan đến bản phát hành đó.

Chính sách Bảo mật này bao gồm những thông tin chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, cũng như việc xử lý những thông tin đã nói sau khi được thu thập.

Bạn có trách nhiệm đọc Chính sách Bảo mật này trước khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi hoặc truyền đạt bất kỳ thông tin cá nhân nào cho Global Music Digital. Việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hoặc thông báo bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho chúng tôi, thể hiện sự hiểu biết và chấp nhận của bạn đối với các điều khoản được nêu trong Chính sách Bảo mật này.

1. CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN NÀO?

Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc trao đổi thông tin cá nhân với chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin ngoài việc giúp chúng tôi cá nhân hóa và cải thiện dịch vụ của mình, có thể được sử dụng để nhận dạng bạn. Chúng tôi thu thập các loại thông tin sau từ khách hàng của chúng tôi:

Thông tin Tài khoản: Khi đăng ký dịch vụ, chúng tôi thu thập thông tin được sử dụng để thiết lập tài khoản của bạn. Thông tin này bao gồm tên, thông tin liên hệ, địa chỉ, tên người dùng và mật khẩu của bạn. Chúng tôi cũng thu thập thông tin bắt buộc hoặc tự nguyện khác, có thể bao gồm tên nghệ sĩ, tiểu sử, thông tin phát hành, thông tin truyền thông xã hội, lịch sử bán hàng, siêu dữ liệu, ảnh và tác phẩm nghệ thuật.

Thông tin Thanh toán: Chúng tôi thu thập nhiều thông tin thanh toán khác nhau, có thể bao gồm địa chỉ email PayPal, thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng và địa chỉ thanh toán của bạn.

Thông tin được thu thập tự động: Có một số thông tin nhất định được thu thập tự động khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm số lượng khách truy cập, thông tin địa lý, loại trình duyệt, loại thiết bị, thông tin điều hướng trang web liên quan đến các trang bạn truy cập nhiều nhất khi ở trên Trang web của chúng tôi.

2. CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN NÀY NHƯ THẾ NÀO?

Thông tin bạn cung cấp được sử dụng để cung cấp các dịch vụ được yêu cầu và cần thiết cho bạn. Các dịch vụ này bao gồm thiết lập tài khoản của bạn, gửi thông tin phát hành của bạn đến DSP, thu thập và phân phối báo cáo kế toán và các khoản thanh toán đến hạn. Các dịch vụ khác có thể bao gồm nhiều hình thức tiếp thị khác nhau, không giới hạn ở quảng cáo kỹ thuật số, tiếp thị qua email và radio. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để trao đổi với bạn về các cơ hội hoặc mối quan tâm.

3. BẠN SẼ CHIA SẺ THÔNG TIN NÀY?

Global Music Digital tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi sẽ không chia sẻ hoặc bán thông tin của bạn cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào không liên quan trực tiếp đến một dịch vụ, cơ hội hoặc yêu cầu cụ thể đang được xử lý.

4. THÔNG TIN CỦA TÔI CÓ ĐƯỢC BẢO MẬT KHÔNG?

Quyền truy cập vào tài khoản của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu. Bạn có trách nhiệm giữ an toàn cho thông tin đăng nhập của mình. Không chia sẻ thông tin của bạn với người khác. Nếu bạn quên mật khẩu của mình, vui lòng yêu cầu một mật khẩu mới bằng cách nhấp vào liên kết "quên mật khẩu" trên trang đăng nhập. Mặc dù chúng tôi làm mọi cách để hạn chế việc thông tin của bạn bị lộ cho người khác, nhưng việc hack dữ liệu vẫn có thể xảy ra và do đó Global Music Digital không thể đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật của thông tin tài khoản người dùng.

5. TRẺ EM

Chúng tôi tuân theo Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trực tuyến năm 1998 của liên bang và sẽ không bao giờ cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ ai dưới mười ba (13 tuổi) mà không cần sự đồng ý của cha mẹ. Bất kỳ người nào cung cấp thông tin cá nhân, trong tài khoản của họ hoặc thông qua các giao tiếp khác, đều tuyên bố rằng họ từ 13 tuổi trở lên.

6. CÔNG ĐOÀN CHÂU ÂU

Liên minh châu Âu (EU) - Các khung bảo vệ quyền riêng tư của các Hoa Kỳ được Bộ Thương mại Hoa Kỳ thiết kế để cung cấp cho các công ty ở cả hai bờ Đại Tây Dương một cơ chế tuân thủ các yêu cầu bảo vệ dữ liệu khi chuyển dữ liệu cá nhân từ Liên minh châu Âu và sang Hoa Kỳ Các quốc gia ủng hộ thương mại xuyên Đại Tây Dương. Khi các điều khoản của Chính sách bảo mật này không nhất quán với các điều khoản của Khung bảo vệ quyền riêng tư, thì các điều khoản của Khung bảo vệ quyền riêng tư sẽ được ưu tiên. Thông tin về Khung bảo vệ quyền riêng tư có thể được xem tại

https://www.privacyshield.gov

Đối với những người cư trú ở Châu Âu, Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu có thể cho phép một số quyền nhất định. Bạn có thể tìm thấy các quyền đó tại https://gdpr-info.eu/ .

7. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách Bảo mật của chúng tôi có thể được cập nhật bất kỳ lúc nào. Cập nhật sẽ được đăng trên trang này. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi có nghĩa là bạn đồng ý với Chính sách quyền riêng tư đã sửa đổi

8. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@GlobalMusicDigital.com