GLOBAL1.jpg

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để

Bắt đầu

Cửa hàng âm nhạc

Các bác sĩ cho biết thêm:

Kỹ thuật số

Chạm tới

Với mạng lưới vững chắc gồm hơn 150 cửa hàng trên 248 lãnh thổ, Global Music Digital có phạm vi tiếp cận rộng khắp toàn cầu. Quan hệ đối tác truyền thông, tiếp thị và phân phối của chúng tôi sẽ giúp nâng cao phạm vi tiếp cận và doanh thu của bạn trên nhiều cửa hàng.

GLOBAL2.jpg
GLOBAL3.jpg
GLOBAL4.jpg
GLOBAL7.jpg
GLOBAL5.jpg
GLOBAL6.jpg
GLOBAL8.jpg